OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Karol Rudziński (tel. (94) 312 56 99) ogłasza, że dnia

 

11 lipca 2019 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowa 1A, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/3 niewydzielonej części nieruchomości należącej do: (…), stanowiącej: działka gruntu w użytkowaniu wieczystym nr 105/13 o pow. 0,0363 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 173,46 m2, garażem murowanym o pow. 22,30 m2 i skład opału o pow. 16 m2, stanowiącymi odrębną nieruchomość, 

położonej: 78-230 Karlino, Chrobrego 6, dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: KO1B/00013914/9]

 

Suma oszacowania wynosi 108 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 81 000,00 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 10 800,00 zł w gotówce w kasie komornika lub na konto: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 35 2030 0045 1110 0000 0274 6030, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: