OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SU1A/00031698/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Augustowie Piotr Celiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

11 września 2019 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Augustowie mającego siedzibę w Sejnach przy ul Konarskiego 23B, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/2 niewydzielonej części nieruchomości tj. lokalu mieszkalnego, jednopoziomowego o pow. użytkowej 43,40 m2, usytuowany na parterze pięciokondygnacyjnego budynku wielorodzinnego. W skład wchodzą pokój, łazienka, kuchnia, hol. Do mieszkania przynależy piwnica. Lokal wyposażony w taras o pow. 28,92 m2,

należącej  do dłużnika: (…), położonej: 16-300 Augustów, Miętowa 6/3, dla której  Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SU1A/00031698/1   [NKW: SU1A/00031698/1].

 

Suma oszacowania wynosi 97 941,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    73 455,75 zł.

 

Zgodnie z art. 962 § 1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 794,10 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

 

UWAGA ZMIANA KONTA!

 

Bank BGŻ BNP PARIBAS w Warszawie 96 1600 1462 1819 9605 5000 0011,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Położenie: