OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

18 lipca 2019 r. o godz. 13:15

 

w sali nr 5 Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim odbędzie się: 

 

DRUGA LICYTACJA

 

całość nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Jej obszar wynosi 1,88 ha. W skład nieruchomości wchodzą działki nr 747, 748, 749, obręb 0007 Kolonia Stanisławów. Nieruchomość stanowi byłe gospodarstwo rolne, część gruntów przeznaczona pod budownictwo zagrodowe i mieszkaniowe, pozostałe stanowią grunty rolne z przeznaczeniem do produkcji rolnej. Obecnie grunty te nie są użytkowane rolniczo - odłogują. Nieruchomość położona jest w miejscowości Kolonia Stanisławów gm. Stanisławów stanowi własność dłużników w udziale po 1/2 . Posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsk Mazowiecki nr SI1M/00058426/8. 

 

Suma oszacowana całości nieruchomości wynosi 143 867,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie sumy oszacowania tj. kwotę: 95 911,33 zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości tj. 14 386,70 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Rękojmie można wpłacać na konto komornika:

 

PKO-BP SA 73 1020 4476 0000 8402 0022 0434.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (25) 759 28 54

 

Położenie: