OBWIESZCZENIE

 

 Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Leszka Dumnickiego Asesor Anna Niemczyk mający siedzibę przy al. Pokoju 29b/37 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

10 września 2019 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, w sali nr D-143, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Nielepice, gm. Zabierzów, przy ul. Długiej 24, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa- Krowodrzy w Krakowie z siedzibą w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KR2K/00021339/5.

W skład nieruchomości wchodzi działka nr 80 o powierzchni 0,3008 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem gospodarczym.

 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 381 296,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi: 254 197,34 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 38 129,60 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: 50 8619 0006 0030 0025 8049 0001.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w dniach 26 sierpnia i 2 września 2019 r. w godzinach od 14:00 do 15:00, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Położenie: