OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

27 czerwca 2019 r. godz. 13:30

 

w sali nr 208 Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: KR1E/00045690/4.

Właścicielem ww. nieruchomości jest: (…).

Lokalizacja nieruchomości: 32-600 Oświęcim ul. Śniadeckiego 14/3.

LOKAL MIESZKALNY złożony z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego (piwnica) o łącznej powierzchni użytkowej 68,13 m2. Z prawem własności lokalu związany jest udział 6813/38172 części w nieruchomości wspólnej objętej KW Nr KR1E/00030346/0. Lokal położony na I kondygnacji (parter) w budynku o II kondygnacjach nadziemnych. Pokój 1: panele podłogowe; na ścianach tapeta. Pokój 2: na podłodze panele podłogowe; na ścianach tapeta. Kuchnia: na podłodze panele podłogowe na deskowaniu na ścianach glazura w obrębie zabudowy kuchennej; w pozostałej części tapeta. Łazienka z WC: na podłodze terakota; na ścianach w części glazura, powyżej tynk malowany farbą emulsyjną. Przedpokój: na podłodze panele podłogowe; na ścianach tapeta i glazura. Pomieszczenie piwnicy: na podłodze posadzka betonowa; na ścianach tynk malowany farbą emulsyjną. Lokal nie posiada balkonu. Stolarka okienna: z PCV. Stolarka drzwiowa: drzwi wewnętrzne płycinowe pełne i przeszklone; drzwi wejściowe stalowe pełne z okleiną. Instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, CWU (podgrzewacz gazowy), C.O., domofon.

Postanowieniem z dnia 8 września 2014 roku Sygn. akt 1333/13 Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, Wydziału I Cywilnego ustanowiono służebność dożywotniego i nieodpłatnego korzystania z nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Jędrzeja Śniadeckiego 14 w zakresie jednego pokoju, kuchni, łazienki z toaletą oraz przedpokoju, której wartość wynosi 23 573,00 zł.

 

Suma oszacowania nieruchomości - 177 094,00 zł,

cena wywołania (2/3 ceny oszacowania) - 118 062,67 zł,

wysokość rękojmi - 17 709,40 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć ww. rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania ww. nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika, tj.

ING Bank Śląski SA O. w Kętach, ul. Kościuszki 15

77 1050 1113 1000 0022 6247 5664

lub w gotówce w kasie kancelarii, tj. w Oświęcimiu, przy placu Kościuszki 14 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. [Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.] od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 690 207 873 lub pod mailem - oswiecim2@komornik.pl

 

Operat szacunkowy do wglądu w kancelarii komornika.

 

 

 

Położenie: