OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Marek Grzelak (tel. (61) 426 31 74,782 782 116) ogłasza, że  dnia

 

28 czerwca 2019 r. o godz. 9:00

 

w budynku B Sądu Rejonowego w Gnieźnie mającego siedzibę przy ul. Franciszkańskiej 9/10 w sali nr 36, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

- działka gruntu w użytkowaniu wieczystym oraz budynki stanowiące odrębną nieruchomość do 05.12.2089 r. Sposób korzystania - teren zabudowany. Działka nr 43 o pow. 0,9400 ha. Budynki produkcyjno-magazynowe;

położonej: 62-262 Fałkowo, gmina Łubowo dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1G/00007807/1

 

Suma oszacowania wynosi 1 592 942,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 061 961,33 zł. 

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 159 294,20 zł w gotówce, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: