OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. (52) 331 12 86) ogłasza, że dnia

 

28 czerwca 2019 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: zabudowaną działkę gruntu nr 6/14 o pow. 0,3177 ha, na której posadowiono budynek produkcyjno-magazynowy z częścią socjalno-biurową o powierzchni użytkowej 623,8 m2 oraz wiatę stalową typu otwartego o powierzchni 94 m2. Nieruchomość ogrodzona, teren działki częściowo utwardzony, działka uzbrojona w przyłącze energetyczne, kanalizacyjne, deszczowe, sanitarne, wodociągowe oraz telefoniczne.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej; położonej: 86-141 Lniano, Ostrowite 3b, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 47746 [NKW: BY1S/00047746/5]. 

 

Suma oszacowania wynosi 180 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 135 000,00 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 18 000,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Świecie 94 1020 5040 0000 6702 0025 6149, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

 

Położenie: