OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Czesław Walczak (tel. (76) 852 56 92 - od godz.  9:00 do 13:00) ogłasza, że dnia

 

2 lipca 2019 r. o godz. 11:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Legnicy  mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 1-3 w sali nr 6, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu  mieszkalnego - udział 1/2,  położonego:  59-220 Legnica, Roosevelta 17/3,  dla którego Wydział VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Legnicy  prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1L/00063471/7 [NKW: LE1L/00063471/7].  

Lokal składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, w.c., przedpokoju o powierzchni użytkowej 124,00 m2. Do lokalu przynależą pomieszczenia piwniczne nr 2 o powierzchni 15,00 m2, nr 3 o powierzchni 2,3 m2, nr 9 o powierzchni 2,9 m2, pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 0,5 m2  Łączna powierzchnia zgodnie z księgą wieczystą 144,7 m2.  

 

Suma oszacowania - udziału 1/2 wynosi 119 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy  oszacowania i wynosi 89 625,00 zł.  

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy  oszacowania, tj. 11 950,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć  nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz  inne osoby wymienione w tym artykule.  

 

Oglądanie nieruchomości odbędzie się 26 czerwca 2019 r. o godz. 10:00.    

 

Położenie: