OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Czesław Walczak (tel. (76) 852 56 92 od godz. 9:00 do 13:00) ogłasza, że dnia

 

2 lipca 2019 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Legnicy mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 1-3 w sali nr 6, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 59-222 Miłkowice, działka nr 283, 286, Miłkowice, dla której Wydział VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Legnicy prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1L/00003671/1 [NKW: LE1L/00003671/1]

Działka nr 283 o powierzchni 2 400 m2, niezabudowana, dojazd drogą gruntową. Rodzaj użytków RIIIb, R IVa. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren działki oznaczony 19: R 2– tereny rolnicze. Działka nr 286 położona w Miłkowicach przy ul. II Armii Wojska Polskiego 29, o powierzchni 4 800 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie zwartej z gospodarczym. Budynki wybudowane przed 1939 r. w stanie technicznym miernym - złym. Rodzaj użytków Br-IIIa – 300 m2, R – 4 500 m2. 

 

Suma oszacowania wynosi 170 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 113 600,00 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 17 040,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

 

Oglądanie nieruchomości odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 10:45.  

Położenie: