OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. (52) 331 12 86) ogłasza, że: dnia

 

28 czerwca 2019 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowej 12 w sali nr 24, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego położonego: Poledno 9/4, dla którego Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 40046 [NKW: BY1S/00040046/9].

Nieruchomość stanowi samodzielny lokal mieszkalny numer 4 wraz z udziałem wynoszącym 5036/302323 części w nieruchomości wspólnej. Lokal położony jest na parterze w budynku 6 lokalowym. Powierzchnia lokalu wynosi 42,77 m2, na którą składają się dwa pokoje, kuchnia, korytarz oraz łazienka. Do lokalu przynależy pomieszczenie w budynku gospodarczym o powierzchni 7,59 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 32 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 450,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 260,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

PKO BP SA Świecie 94 1020 5040 0000 6702 0025 6149

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule

 

Położenie: