OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościerzynie Szymon Rajmund Sporysz (tel. (58) 380 55 50 ) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

30 sierpnia 2019 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kościerzynie mającego siedzibę przy ul. Dworcowej 2, w sali nr 1.06, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika (…), położonej na działce nr 33/13 przy ul. Partyzantów 27 w Starej Kiszewie (83-430), dla której Sąd Rejonowy w Kościerzynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1E/00034729/4. 

Nieruchomość to działka o pow. 1 096,00 m2, zabudowana budynkiem wolnostojącym, parterowym z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia, o pow. użytkowej 51,74 m2. 

 

Suma oszacowania wynosi 100 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 000,00 zł.

 

Zgodnie z art. 962 § 1 KPC rękojmię można uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg: w kasie kancelarii komornika mieszczącej się w Kościerzynie przy ul. Wojska Polskiego 1A (I piętro) lub na konto komornika:

BNP Paribas S.A. 31 2030 0045 1110 0000 0254 9580

 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu
o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: