OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI

OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

STANOWIĄCEGO WŁASNOŚCIOWE SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu Diana Ciba na podstawie art. 953 kpc podaje do  publicznej wiadomości, że w dniu

 

12 lipca 2019 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu  mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 27, w sali nr 111, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

przysługującego dłużnikowi (…) ograniczonego prawa rzeczowego, stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego numer 19, położonego w Tarnobrzegu przy ul. Wianek w budynku numer 9 (39-400 Tarnobrzeg, ul. Wianek 9/19), wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej SIARKOWIEC w Tarnobrzegu (adres spółdzielni: 39-400 Tarnobrzeg ul Moniuszki 3).  

Lokal posiada balkon i przypisaną piwnicę nr 19 o pow. 3,96 m2. Dla wyżej wymienionego ograniczonego prawa  rzeczowego nie jest prowadzona księga wieczysta. W skład lokalu wchodzą: pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c. Lokal  zlokalizowany jest na czwartym piętrze (ostatniej kondygnacji) w budynku. 

 

Suma oszacowania wynosi 78 613,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy  oszacowania i wynosi: 58 959,75 zł. 

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,  to jest 7 861,30 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić w kasie lub na konto  komornika:

 

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Tarnobrzegu 34 1240 2744 1111 0010 4387 0317.

 

Rękojmia może być złożona również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela  książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny  wskazany przez komornika sposób.  

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość  tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym  artykule. Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyny.    

 

Położenie: