OBWIESZCZENIE LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Sławomir Rutkowski (tel. (91) 421 49 40 fax (91) 421 85 92) ogłasza, że dnia

 

25 czerwca 2019 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy pl. Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej (lokal stanowiący odrębną nieruchomość), położonej w Szczecinie przy ulicy Wiosny Ludów nr 1/19 o powierzchni użytkowej 38,00 m2 (dane wg księgi wieczystej) wraz z przynależnym udziałem 122/10000 w częściach wspólnych budynku  i w działce gruntu objętych księgą wieczystą KW nr SZ1S/00147029/3. Lokal mieszkalny oznaczony jest w księdze wieczystej KW nr SZ1S/00181281/7 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość lokalowa znajduje się w budynku  wysoko kondygnacyjnym, wybudowanym w 1976 r. w technologii przemysłowej „wielka płyta”. Lokal mieszkalny położony jest na III piętrze w budynku 11 piętrowym.

 

Suma oszacowania wynosi 157 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   117 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 15 700,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wpłacający rękojmię obowiązany jest wskazać: imię i nazwisko lub firmę, imiona rodziców, nr PESEL lub REGON). Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

 

Bank BGŻ BNP Paribas SA 24 2030 0045 1110 0000 0410 8690

 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: