OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Karol Rudziński (tel. (94) 312 56 99) ogłasza,

że dnia

 

24 lipca 2019 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę przy ul. Lipowa 1A, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości, należącej do: (…), stanowiącej: działka gruntu nr 10/11 o pow. 14,3985 ha w obrębie ewidencyjnym 0030, grunty orne.

Dojazd do działki bezpośrednio z drogi asfaltowej, położonej: 78-300 Świdwin, Lipce, dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: KO2B/00024870/5].

 

Suma oszacowania wynosi 289 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi

216 975,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 28 930,00 zł w gotówce w kasie komornika lub na konto:

 

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 35 2030 0045 1110 0000 0274 6030

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: