OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

11 lipca 2019 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie mającego siedzibę pod adresem ul. Marszałkowska 82, 00-517 WARSZAWA w sali nr 554, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr B3 położony w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście przy al. Jana Pawła II nr 80, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA4M/00235487/8. Powyższy lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, garderoby, hallu, łazienki i WC o łącznej powierzchni 88,00 m2 i usytuowany jest na II kondygnacji (1 piętrze) budynku wielomieszkaniowego. Z lokalem związany jest udział w wysokości 880/418830 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku. Lokal posiada balkon i taras o pow. 53,70 m2. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych.

 

Suma oszacowania wynosi 1 074 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 806 100,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 107 480,00 zł . Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika:

 

PKO B.P. SA Oddział 4 w Warszawie 32 1020 1042 0000 8502 0196 6340,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Termin oględzin nieruchomości dłużnika został wyznaczony na dzień 9.07.2019 r. godz.: 16:00 – 16:30.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać operat szacunkowy nieruchomości dłużnika w Kancelarii Komornika w dniach i godzinach urzędowania oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 2408/18).

 

Położenie: