OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim Paweł Chojnacki (tel. (94) 342 70 26) ogłasza, że dnia

 

1 lipca 2019 r. o godz. 9:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Jasna 3 w sali nr 2, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: VIDA AGRO Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, położonej: 78-550 Czaplinek, Sikory, dla której Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: KO1D/00028991/2].

 

Suma oszacowania wynosi 16 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12 375,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 650,00 zł płataną na rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kołobrzegu

74 1020 2821 0000 1902 0087 2515

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: