OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze Magdalena Tarkowska-Cymbała (tel. (75) 742 25 74) ogłasza, że dnia

 

5 lipca 2019 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze, mającego siedzibę przy Al. Wojska Polskiego 36 w sali nr 12, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 59-420 Bolków, Świny, w której skład wchodzą: działki nr 16 i 41/2 użytkowane rolniczo oraz działka nr 43, zabudowana budynkiem mieszkalnym, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1K/0008799/2.

 

Suma oszacowania wynosi 138 000,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  92 000,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 13 800,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona na konto komornika:

BGŻ BNP PARIBAS S.A.: 17 1600 1462 1029 4430 8000 0003

bądź w kancelarii komornika.

 

Dnia 28.06.2019 r. w godzinach 10:00-10:20 można oglądać nieruchomość.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły

 

Położenie: