OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 czerwca 2019 r. o godz. 13:30

 

w sali nr 113 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: działki gruntowej nr 440 o powierzchni 0,1336 ha, położonej w Mchawie  obręb 0009, gm. Baligród, zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym. łączna powierzchnia użytkowa budynku 103,50 m2. Obiekt w bardzo dobrym stanie technicznym, wymagający poniesienia nieznacznych nakładów na jego ukończenie. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku w Lesku nr KS1E/00037147/7.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 344 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 258 000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 34 400,00 zł,  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia może być wpłacona na konto kancelarii komornika nr 86 8642 1012 2003 1209 6263 0001.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (13) 469 60 94.

 

Położenie: