OGŁOSZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Agata Różycka zawiadamia, że w dniu

 

27 czerwca 2019 r. o godz. 8:15

 

w SR w Żywcu, sali nr 52 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości: dz. 1959/6 o pow. 1 010 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym, położonej w: Soblówka, posiadającej nr BB1Z/00124951/4 w WKW SR Żywiec.

 

Nieruchomość oszacowano  308 800,00 zł. Cena wywoławcza: 205 866,67 zł. Rękojmia: 30 880,00 zł – wpłata najpóźniej dzień przed licytacją.

 

Sygn. akt KM 1858/17

dodatkowe informacje - http://komornik.easyisp.pl

 

Położenie: