OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

3 lipca 2019 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę 211/8, obręb 16 Kobierne o powierzchni 0,1238 ha. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej, bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działka zabudowana budynkiem mieszkaniowym jednorodzinnym, dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym o powierzchni zabudowy 103,00 m2, rok budowy 2007 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 69,72 m2. Działka ogrodzona od frontu ogrodzeniem z przęseł stalowych na słupkach murowanych i cokole betonowym, furtka oraz brama o konstrukcji stalowej, z pozostałych stron siatka na słupkach stalowych i podmurówce betonowej. Teren działki jest częściowo utwardzany kamieniem. Obszar działki jest częściowo zagospodarowany – nasadzenia z drzew i krzewów.

Nieruchomość położona jest w miejscowości w Kobierne, gm. Dębe Wielkie.

Posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim nr SI1M/00052076/7.

 

Suma oszacowana nieruchomości wynosi 453 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 339 750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 45 300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Rękojmie można wpłacać na konto komornika PKO-BP SA 73 1020 4476 0000 8402 0022 0434.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (25) 759 28 54

 

Położenie: