OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SZ1C/00015490/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie ul. Piastowska 12 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

27 czerwca 2019 r. o godz. 12:10

 

w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie sala nr 104 przy ul. Wolności 14 w Choszcznie, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00015490/6.

Nieruchomość KW SZ1C/00015490/6 to nieruchomość zabudowana położona w obrębie Krasnowa, w gminie Drawno, przy ul. Kaliskiej nr 7a, w bezpośrednim sąsiedztwie granic administracyjnych miasta Drawno. W skład opiniowanej nieruchomości wchodzi:
- grunt jako przedmiot prawa własności działki nr 141/8 o powierzchni 402 m2 obrębu Krasnowa, gmina Drawno,

- budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, parterowy z częściowo użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej przed rokiem 1945, o powierzchni użytkowej 78,20 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 100 000,00 zł, zaś cena wywołania, na pierwszej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 000,00 zł.

 

WARUNKI LICYTACJI

 

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w Kancelarii Komornika Sądowego w Choszcznie przy ul. Piastowska 12 lub na rachunek bankowy Komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Choszcznie

80 1020 4867 0000 1402 0067 8094.

Uwaga: liczy się data wpływu kwoty rękojmi na konto Komornika.

Zgodnie z art. 978 par. 2 kpc postąpienie nie może wynieść mniej niż jeden procent ceny wywołania i zostanie podane na licytacji.

 

Położenie: