OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

27 czerwca 2019 r. o godz. 13:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 114, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 81, o powierzchni 0,1200 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, jednokondygnacyjnym z poddaszem użytkowym (w trakcie budowy) oraz dwoma budynkami gospodarczymi, należącej do dłużników (…), położonej w miejscowości Babięta, gm. Piecki, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1M/00018943/2.

 

Suma oszacowania wynosi 134 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 101 175,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 13 490,00 zł. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika:

PKO Bank Polski SA O. Centrum w Mrągowie 28 1020 3639 0000 8502 0005 0377

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: