OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Izabela Podgórska-Wójtowicz Zastępca Monika Kozłowska (tel. (52) 357 19 11) ogłasza, że dnia

 

2 lipca 2019 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu mającego siedzibę przy ul. Narutowicza 42 w sali nr 208, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego o pow. 43,70 m2 położonego na parterze budynku wielorodzinnego, parterowego należącego do: (…), położonego: 88-180 Złotniki Kujawskie, Będzitowio 19/4, dla którego Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 51000 [NKW: BY1I/00051000/6].

 

Suma oszacowania wynosi 37 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 3 700,00 zł w kasie kancelarii lub na konto kancelarii komornika o nr 36 8149 0000 2001 0003 8087 0002 do dnia poprzedzającego licytację.

 

Położenie: