OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SZ1C/00006711/6


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie, ul. Piastowska 12 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

17 lipca 2019 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie sala nr 3 przy ul. Wolności 14 w Choszcznie odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00006711/6.

Nieruchomość KW SZ1C/00006711/6 to nieruchomość lokalowa nr 9 położona w Reczu przy ul. Tylnej 5a/9 w gminie Recz. W skład wycenianej nieruchomości lokalowej wchodzi:

- lokal mieszkalny nr 9 o powierzchni użytkowej 54,70 m2,

- udział w nieruchomości wspólnej: 5/100 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i w gruncie jako przedmiocie prawa współwłasności działki nr 254/6 obrębu Recz o powierzchni 1 470 m2.

Lokal mieszkalny nr 9 położony jest na II piętrze budynku. W skład lokalu wchodzą: trzy pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój. Wysokość pomieszczeń wynosi 2,46 m. Lokal posiada standardowo rozwiązany układ komunikacyjny, do wszystkich pomieszczeń wchodzi się bezpośrednio z przedpokoju.

Budynek mieszczący opiniowany lokal to budynek mieszkalny wielorodzinny, trzykondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony. Budynek mieści w sobie 18 lokali mieszkalnych w dwóch klatkach schodowych.

 

Suma oszacowania wynosi 120 000,00 zł zaś cena wywołania, na drugiej licytacji jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 80 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 000,00 zł.

WARUNKI LICYTACJI

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w Kancelarii Komornika Sądowego w Choszcznie przy ul. Piastowska 12 lub na rachunek bankowy Komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Choszcznie

80 1020 4867 0000 1402 0067 8094.

Uwaga: liczy się data wpływu kwoty rękojmi na konto Komornika. Zgodnie z art. 978 par. 2 kpc postąpienie nie może wynieść mniej niż jeden procent ceny wywołania i zostanie podane na licytacji.

Położenie: