Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

23 stycznia 2019 r. o godz. 14:30

 

w sali D-117 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału dłużniczki 1/2 części we współwłasności nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny nr 35 położony przy ul. Stachiewicza 40A w Krakowie, (dwa pokoje, ciemna kuchnia, łazienka, przedsionek, piwnica) o powierzchni wynosi 36,70 m2. Według poczynionych ustaleń powierzchnia użytkowa lokalu bez pomieszczenia przynależnego wynosi 35,40 m2. Nieruchomość jest objęta księgą wieczystą KR1P/00338009/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Suma oszacowania udziałów 1/2 części dłużniczki wynosi 98 800,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 74 100,00 zł.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (decyduje data uznania środków na rachunku komornika lub wpłaty gotówki w kasie kancelarii) w gotówce lub na rachunek komornika w Alior Banku SA 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość można oglądać w dniu 10.01.2019 roku o godzinie 10:00 zaś akta sprawy – elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika w Krakowie przy ul. Wybickiego 1/49a. tel. (12) 349 04 87.

Położenie: