OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

VII Co 17/18

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kiełbasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

21 stycznia 2019 r. o godz. 11:00

 

w Sądzie Rejonowym w Radomiu VII Wydział Cywilny przy ul. Warszawskiej 1, sala XIV odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego położonego w Radomiu przy ulicy Sowińskiego 13/33 o pow. 48,23 m2 (wg księgi wieczystej 47,88 m2) znajdującego się na parterze i składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości. Dla lokalu Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1R/00045500/6.

 

Suma oszacowania wynosi 141 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 105 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. I O. Centrum w Radomiu 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Położenie: