OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak (tel. (91) 484 36 00) ogłasza, że dnia

 

22 stycznia 2019 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się pierwsza licytacja, przysługującego dłużniczce (…), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, o pow. użytkowej 30,90 m2, położonego:

Szczecin, ul. Floriana Szarego 5/13,

 

w prawobrzeżnej dzielnicy Podjuchy, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej DĄB w Szczecinie, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00235197/5.

 

Suma oszacowania wynosi 100 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 10 000,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona na konto w gotówce albo na konto  komornika:

Santander Bank Polska SA 63 1090 2806 0000 0001 0470 9872.

Rękojmię można złożyć w książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Położenie: