OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LIСYТАCJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW PO1A/00037991/0

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

6 lutego 2019 r. o godz. 8:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach mającego siedzibę Al. 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły w sali nr 314, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użyt. 351,20 m2, budynkiem garażowym o pow. użyt. 47,80 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użyt. 20,70 m2, zlokalizowanej w miejscowości Kiekrz, ul. Czysta 24A, działka nr 280/2 o pow. 3 686 m2, arkusz mapy 12. Kształt działki regularny, wydłużony. Teren działki płaski, gruntowy, w pełni zagospodarowany z roślinnością ozdobną, starodrzewem i obiektami małej architektury. Dojścia i dojazdy do budynków utwardzone kostką brukową. Uzbrojenie działki w przyłącza: energii elektrycznej, wodociągowe, gazowe, kanalizacji sanitarnej.

Przedmiotowa działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ciągłej lub rozproszonej, częściowo pod lasy na terenie Pawłowicko-Sobockiego obszaru chronionego krajobrazu, na terenie specjalnej ochrony ptaków obszar Natura 2000, a także w granicach Wielkopolskiego Parku Botanicznego.

Otoczenie stanowią zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz tereny rekreacyjne w tym Jezioro Kierskie Małe. Dojazd: drogą asfaltową; bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

 

Opis budynku mieszkalnego - jednorodzinny, w zabudowie wolnostojącej, parterowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, pow. użyt. 351,20 m2.

Zestawienie pomieszczeń: parter (pokój dzienny, kuchnia, 3 pokoje, łazienka, 2 korytarze, garaż), poddasze (pokój z kominkiem + antresola, 2 pokoje, korytarz, ogród zimowy), piwnica (kotłownia, kuchnia ze spiżarnią, pralnia, pomieszczenie z barem, 2 pokoje, korytarz).

Konstrukcja: fundamenty betonowe, ściany murowane, konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu dachówką ceramiczną, podbitka drewniana, schody wewnętrzne żelbetowe oraz drewniane.

Wykończenie obiektu: komin murowany, rynny i rury spustowe plastikowe, tynki zewnętrzne strukturalne oraz kamień, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, gipsowane. Wykończenie podłóg: parkiet drewniany, panele, wykładzina, płytki ceramiczne. Wykończenie ścian: malowanie emulsyjne, miejscowo tapeta, płytki ceramiczne w sanitariatach. Stolarka okienna: PCV, parapety wewnętrzne kamienne. Drzwi drewniane oraz bramy garażowe segmentowe. Instalacje: kanalizacji sanitarnej, wodociągowa, ciepłej wody z bojlera elektrycznego + solary zewnętrzne, centralnego ogrzewania (z pieca gazowego oraz pieca węglowego), energii elektrycznej, telefoniczna, alarmowa, telewizji satelitarnej oraz monitoringu.

Ponadto w budynku znajduje się kominek, stacja uzdatniania wody oraz filtr osmotyczny.

Opis budynku garażowego - w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjny, dwustanowiskowy, bez podpiwniczenia, wykonany w technologii tradycyjnej, pow 47,80 m2.

Konstrukcja: fundamenty betonowe, ściany murowane, konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu dachówką ceramiczną i podbitka drewniana.

Wykończenie obiektu: rynny i rury spustowe plastikowe, tynki zewnętrzne strukturalne oraz cokół klinkierowy, wykończenie podłóg posadzką betonową. Wykończenie ścian: tynk cementowo-wapienny, gipsowany + malowanie emulsyjne. Stolarka okienna: PCV. Brama: segmentowa, automatyczna. Instalacje: energii elektrycznej oraz alarmowa.

Opis budynku gospodarczego - w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, wykonany w technologii tradycyjnej, pow. użyt. 20,70 m2.

Konstrukcja: fundamenty betonowe, ściany murowane, konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu papą i podbitka drewniana.

Wykończenie obiektu: tynki zewnętrzne strukturalne + klinkier, posadzka betonowa na podłodze, wykończenie ścian - tynk cementowo-wapienny, stolarka okienna PCV, drzwi płytowe.

Instalacja energii elektrycznej.

Nieruchomość należy do dłużnika: (…),

położona: Kiekrz ul. Czysta 24A, 62-090 Rokietnica, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW P01A/00037991/0.

 

Suma oszacowania wynosi 1 562 830,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 172 122,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 156 283,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto Bank Spółdzielczy Duszniki Centrala 36 9072 0002 2004 0402 3726 0001, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w każdy poniedziałek od godz. 12:00 do 13:00 wolno przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do zapłaty we właściwym urzędzie skarbowym podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny zakupu.

 

 

 

 

Położenie: