OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Agnieszka Różycka (tel. (44) 649 74 83) ogłasza, że dnia

 

24 stycznia 2019 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 5 w sali nr XIX, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do: (…), stanowiącej: działki o nr 119/1, 119/2, 119/3 i 119/4 o łącznej powierzchni 0,8280 ha, położone na terenach rolnych, w pobliżu zabudowy mieszkaniowej oraz terenów eksploatowanych górniczo. Działki są położone przy lokalnej drodze asfaltowej. Działki nr 119/3, 119/4 posiadają dostęp do sieci elektrycznej, wodociągowej. Natomiast działki nr 119/1 i 119/2 posiadają jedynie bezpośredni dostęp do sieci energetycznej. Działki te posiadają dobry kształt w formie zbliżonej do rombów, a ich szerokość przekracza 25 m. Wzdłuż granicy działki nr 119/1 i 119/2 przebiega linia energetyczna średniego napięcia, która to ogranicza użytkowanie działki w tzw. pasie technologicznym. Zabudowa działek w pobliżu linii energetycznej wymaga zachowania stosownych odległości od linii określonych prawem budowanym oraz zasadami użytkowania tej linii. Nieruchomość ta jest położona na terenie nieposiadającym aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Krzysztoporska,

położonej: 97-371 Wola Krzysztoporska, miejscowość Mąkolice,

dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PT1P/00018589/7.

 

Suma oszacowania wynosi 101 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 67 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 10 170,00 zł, w gotówce lub na konto komornika:

PKO BANK POLSKI S.A. Oddział w Piotrkowie Tryb.

91 1020 3916 2109 0000 2015 9714

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: