OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Tomasz Banach zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

24 stycznia 2019 r. o godz. 14:30

 

w sali nr XII Sądu Rejonowego w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej 6 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości opisanej jako:

 

1. nieruchomość gruntowa, zabudowana wolnostojącym budynkiem niemieszkalnym (gospodarczym) oznaczona jako działka nr 424/2 o powierzchni 351 m2, położona: Zgierz, ul. Trojańska 31A, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LD1G/00080766/9, stanowiąca własność dłużnika:

1. (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 123 700,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania 82 466,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. 12 370,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu. Rękojmię należy złożyć w kasie kancelarii komorniczej lub na konto komornika

Bank Spółdzielczy w Poddębicach: 45 9263 0000 0920 0991 2010 0001.

Protokół opisu i oszacowania tej nieruchomości można przeglądać w Kancelarii Komornika w Zgierzu, ul. Długa 44/46 lokal 12 (sygn. akt KM 767/16), bądź w terminie na dwa tygodnie przez licytacją w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, ul. Sokołowska 6 (sygn. akt sąd. I Co 1657/16).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (42) 716 05 05

 

Położenie: