OGŁOSZENIE O LICYTACJI ZE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Lidia Żukowska (tel. (22) 836 29 55, fax (22) 836 29 54) ogłasza, że dnia

 

29 stycznia 2019 r. o godz. 13:45

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Kocjana 3 w sali nr 135, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni 24 m2, składającego się z jednego pokoju, łazienki z WC i przedpokoju, znajdującego się na IV piętrze (V kondygnacji) w budynku wielolokalowym, 1-klatkowym, X-kondygnacyjnym,

należącego do: (...),

położonego: 01-117 Warszawa, ul. Górczewska 92/38.

 

Suma oszacowania wynosi 138 140,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 103 605,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 13 814,00 w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BANK BGŻ BNP PARIBAS SA 33 2030 0045 1110 0000 0417 0220.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: