OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KWPO1O/00024448/9

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Mieszko Cieślik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

23 stycznia 2019 r. o godz. 11:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 57 w sali nr 3, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Gościejewie 25a, należącej do dłużniczki (…), dla której Sąd Rejonowy w Obornikach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: PO1O/00024448/9. Jest to nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 1,2343 ha, na którą składają się dwie działki. Na działkach posadowiony jest dom parterowy, o pow. użytkowej 107,10 m2, jednorodzinny, w zabudowie wolnostojącej, niepodpiwniczony, wybudowany w 2006 r. Fundamenty – ławy betonowe, ściany zewnętrzne murowane z bloczków betonowych, strop drewniany, drewniana konstrukcja dachu, krytego dachówką. Stolarka okienna z profili PCV z roletami zewnętrznymi. Stolarka drzwiowa drewniana typu Porta, częściowo przeszklona. Drzwi zewnętrzne stalowe, ocieplone. Podłogi wyłożone panelami w pokojach i części korytarza, wyłożone terakotą w łazienkach, kuchni i pozostałej części korytarza. W budynku znajdują się następujące pomieszczenia: korytarz, salon z aneksem kuchennym, 3 pokoje, dwie łazienki, kotłownia. Budynek wyposażony jest w następujące: elektryczną, wodociągową. Ogrzewanie gazowe. Ścieki odprowadzane są do szamba ekologicznego. Stan techniczny budynku można uznać za dobry, a stopień zużycia technicznego wynosi 15%.

 

Suma oszacowania wynosi 341 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 227 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 57 2030 0045 1110 0000 0217 6050

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Położenie: