OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Karol Grzelewski (tel. (95) 758 22 37) ogłasza, że dnia

 

23 stycznia 2019 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach mającego siedzibę przy ul. Boh. Warszawy 3B w sali nr 215, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego należącego do: (…), 

stanowiącego: samodzielny jednopoziomowy lokal mieszkalny położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z wbudowanymi dwoma lokalami użytkowymi w parterze. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 35,06 m2. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju położonych na poddaszu budynku. Z własnością lokalu związany jest udział 184/1000 w nieruchomości wspólnej,

położonego: 69-110 Rzepin, ul. Wojska Polskiego 5/4

dla której Sąd Rejonowy w Słubicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: GW1S/00024623/3].

 

Suma oszacowania wynosi 80 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 53 333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 000,00 zł w gotówce oraz w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (95) 758 08 77

Położenie: