OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Waldemar Wójcik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

24 stycznia 2019 r. o godz. 12:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu mającego siedzibę przy ul.Słowackiego 11a w sali nr 215, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej prawo własności do lokalu mieszkalnego o powierzchni 68,30 m2, składającego się z pokoju z aneksem kuchennym, dwóch pokoi, przedpokoju i łazienki z WC. Do lokalu przynależą dwie piwnice i komórka na posesji o powierchni 11,40 m2 wraz z udziałem 2559/10 000 w częściach wspólnych nieruchomości (SW1W/00071135/2). Lokal położony jest w Wałbrzychu przy ul. Wieniawskiego 11/2, dla której VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/00079299/5.

 

Suma oszacowania wynosi 139 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i  wynosi 92 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej do dnia 23.01.2019 roku. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Santander Bank Polska S.A. 08 1090 2271 0000 0005 8400 0759

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać operat szacunkowy nieruchomości w Kancelarii Komornika Sądowego w Wałbrzychu Waldemara Wójcika przy ul. Szmidta 6, w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 13:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 843 33 39

Położenie: