OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żorach Marcin Kowalski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

25 stycznia 2019 r. o godz. 10:00

 

w sali rozpraw nr 5 Sądu Rejonowego w Żorach odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego położonego w Żorach, os. Księcia Władysława PU-4, posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żorach o numerze GL1X/00009482/5, przysługującego dłużnikowi (…). Lokal położony jest na I kondygnacji jednokondygnacyjnego murowanego budynku z 1974 r. w kompleksie zabudowy handlowo-usługowej i opisany jest jako lokal użytkowy przeznaczony do działalności handlowo-usługowej o powierzchni użytkowej 160,37 m2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 343 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 257 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. 34 300,00 zł), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w Żorach przy al. Jana Pawła II 17 (parter) w gotówce, przelewem na konto Komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA Oddział w Rybniku nr: 52 1240 4357 1111 0010 4294 4323 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Położenie: