OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

I Co 2382/18

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kiełbasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

24 stycznia 2019 r. o godz. 12:10

 

w Sądzie Rejonowym w Radomiu I Wydział Cywilny przy ul. Warszawskiej 1, sala VII odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego położonego w Radomiu przy ul. Kusocińskiego 2A/79 – składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z w.c. o łącznej powierzchni użytkowej 46,50 m2, usytuowany na dziewiątym piętrze budynku jedenastokondygnacyjnego wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości, dla którego Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1R/00087779/8.

 

Suma oszacowania wynosi 117 041,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 87 780,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 704,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. I O. Centrum w Radomiu 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Położenie: