OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Aleksandra Puchacz Kancelaria Komornicza w Zamościu zawiadamia w sprawie KM 421/16 na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

1 lutego 2019 r. o godz. 10:45

 

w sali nr 31 Sądu Rejonowego w Zamościu przy ul. Wyszyńskiego 11 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Bodaczów, w gminie Szczebrzeszyn, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów w arkuszu 3 działką nr 4278, o powierzchni 0,0600 ha, ujętej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Zamościu nr ZA1Z/00121645/3. Działka o kształcie regularnym prostokąta, bez dostępu do drogi publicznej, zabudowana trzema budynkami gospodarczymi: oborą, garażem i stodołą o łącznej powierzchni 142 m2, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamościu nr ZA1Z/00121645/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 46 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 30 666,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania

nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (84) 639 18 47.

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (84) 639 18 47.

 

Położenie: