OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU UŻYTKOWEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Wiesława Sokólska (tel. (58) 622 32 56) ogłasza, że dnia

 

6 marca 2019 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni mającego siedzibę przy pl. Konstytucji 5 w sali nr W21, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu użytkowego należącego do: AFFARE S.A. w likwidacji położonego: 81-016 Gdynia, ul. Chylońska 230/LU8, dla którego V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: GD1Y/00074120/4].

Udział właściciela lokalu nr LU8 we współwłasności nieruchomości, z której lokal ten został

wydzielony wynosi 435/10000. Lokal nr LU8 został wydzielony z KW nr GD1Y/00032875/5. Lokal użytkowy oznaczony nr LU8 jest lokalem jednopoziomowym zlokalizowanym na parterze budynku, z samodzielnym wejściem, usytuowanym od zachodniej strony (tj. od zaplecza budynku). Brak dojazdu do lokalu, możliwe jest tylko dojście. Lokal wg KW składa się z: części usługowej, korytarza, zaplecza, przedsionka i WC o powierzchni użytkowej 138,19 m2 oraz pomieszczenia przynależnego do lokalu: korytarza na parterze budynku o pow. 8,60 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 600 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 450 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 60 000,00 zł. Rękojmia powinna być uiszczona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg: na konto komornika Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Gdyni 74 1090 1102 0000 0001 3079 5026 lub w gotówce.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: