OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Tomasz Barczyński działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

24 stycznia 2019 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 32 w Poznaniu w sali 8, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. 52,40 m2, Bolechowo, ul. Szkolna 12/2, KW PO1P/00181012/3. Lokal znajduje się na parterze budynku i składa się z 3 pokoi, łazienki, kuchni i korytarza. Lokal posiada piwnicę.

 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę jest na kwotę: 154 400,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 oszacowania, tj. kwotę: 115 800,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 15 440,00 zł, najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika nr 17 2030 0045 1110 0000 0219 9080 (tytułem rękojmi, sygn. akt Km 502/16) lub w kancelarii komornika – art 962 § 1 kpc. Rękojmie można także złożyć w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego można zapoznać się w kancelarii komornika.

 

Położenie: