OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Leszek Dumnicki mający siedzibę przy al. Pokoju 29b/37 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

15 lutego 2019 r. o godz. 12:10

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, w sali nr D-133, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonych w miejscowości Czubrowice, gm. Jerzmanowice-Przeginia, dla których Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza prowadzi księgę wieczystą o numerze KR2P/00013306/1:

– działka nr 554/1 o powierzchni 0,0115 ha – oszacowana na kwotę 83,00 zł;

– działka nr 554/2 o powierzchni 0,1755 ha – oszacowana na kwotę 2 931,00 zł;

– działka nr 599 o powierzchni 0,1000 ha – oszacowana na kwotę 1 610,00 zł;

– działka nr 601/1 o powierzchni 0,0113 ha – oszacowana na kwotę 81,00 zł;

– działka nr 601/2 o powierzchni 0,3277 ha – oszacowana na kwotę 5 866,00 zł;

– działka nr 602/1 o powierzchni 0,0090 ha – oszacowana na kwotę 65,00 zł;

– działka nr 602/2 o powierzchni 0,1800 ha – oszacowana na kwotę 3 006,00 zł;

– działka nr 670 o powierzchni 1,1210 ha – oszacowana na kwotę 19 494,00 zł;

– działka nr 669/2 o powierzchni 0,0650 ha – oszacowana na kwotę 761,00 zł;

– działka nr 668/3 o powierzchni 0,0070 ha – oszacowana na kwotę 50,00 zł;

Działki ww. stanowią grunty rolne oznaczone symbolem R.

– działka nr 668/4 o powierzchni 0,7940 ha, zabudowana domem jednorodzinnym wraz z budynkami gospodarczymi – oszacowana na kwotę 219 640,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania poszczególnych działek, tj.:

– dla działki nr 554/1 – 62,25 zł;             – dla działki nr 554/2 – 2 198,25 zł;

– dla działki nr 599 – 1 207,50 zł;            – dla działki nr 601/1 – 60,75 zł;

– dla działki nr 601/2 – 4 399,50 zł;                   – dla działki nr 602/1 – 48,75 zł;

– dla działki nr 602/2 – 2 254,50 zł;                   – dla działki nr 670 – 14 620,50 zł;

– dla działki nr 669/2 – 570,75 zł;            – dla działki nr 668/3 – 37,50 zł;

– dla działki nr 668/4 – 164 730,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania poszczególnych działek, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: 50 8619 0006 0030 0025 8049 0001.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w dniach 4 i 11 lutego 2019 r. w godzinach od 15:00 do 16:00, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Położenie: