OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Monika Talarczyk (tel. (62) 757 28 41) ogłasza, że dnia

 

7 lutego 2019 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kaliszu mającego siedzibę przy al. Wolności 13, 62-800 Kalisz w sali nr 124, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do: (...), niezabudowana nieruchomość rolna obejmująca działkę gruntu o numerze geodezyjnym 181 o pow. 2,700 ha, położona w miejscowości gminnej Żelazków, jednostka ewidencyjna 300711_2, Żelazków, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: KZ1A/00018960/4].

 

Suma oszacowania wynosi 235 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 176 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 23 500,00 zł w gotówce, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej – art. 2a ust. 3.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (62) 757 28 41

 

 

Położenie: