OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Dariusz Szydłowski Kancelaria Komornicza zs. kancelarii w Oświęcimiu przy ul. Wł. Jagiełły 32 zawiadamia, że w dniu

 

31 stycznia 2019 r. o godz. 14:00

 

w gmachu Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, w sali numer 205, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości – lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość – położonej w miejscowości Oświęcim (32-600), przy ul. Piłsudskiego 5/1, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KR1E/00034986/6, w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu. Na przedmiotową nieruchomość składa się lokal stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej Pu=62,80 m2 oraz udział związany z własnością lokalu w prawie użytkowania wieczystego: gruntu, tj. działki o numerze ewidencyjnym 1786 o łącznej powierzchni P=0,1021 ha oraz części wspólnych budynków, określonych w wysokości U=6280/152121.

 

Nieruchomość oszacowana została na kwotę 180 900,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 135 675,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości, tj. 18 090,00 zł w jeden z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym I licytację;

- przelewem na rachunek bankowy komornika: ING Bank Śląski SA nr 96 1050 1344 1000 0090 9219 4043, uznanym najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

 

Nieruchomość można oglądać w okresie dwóch tygodni przed planowaną I licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości oraz akta sprawy znajdują się do wglądu w Kancelarii Komornika, a na 7 dni przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika oraz na stronach internetowych: www.oswiecim-komornik.pl, www.ikomornik.pl, www.dawro.pl.

 

Szczegółowych informacji o licytacji udziela sekretariat kancelarii komornika:

tel. (33) 848 50 64; tel. kom. 538 357 670.

 

Położenie: