OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Marcin Leśniak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 grudnia 2018 r. o godz. 12:30

 

w sali nr D-133 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości obejmującej lokal mieszkalny nr 36 położonej w Krakowie przy ul. Czerwieńskiego 10, posiadającej założoną księgę wieczystą nr KR1P/00091391/6 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie.

Lokal posiada powierzchnię użytkową 73,41 m2 i znajduje się na pierwszym piętrze. Składa się z 3 pokoi, kuchni, garderoby, 2 łazienek z WC i przedpokoju.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 412 439,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania: 309 329,25 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 41 243,90 zł (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika nr

92 8619 0006 0030 0325 8078 0001 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Filia w Krakowie.

W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. 2010 nr 101, poz. 649), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Nieruchomość można oglądać w dniu 21 listopada 2018 r. o godzinie 10:00 w miejscu jej położenia.

Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Położenie: