Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia, że w dniu

 

6 grudnia 2018 roku o godz. 14:30

 

w sali D-143 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości objętej księgą wieczystą KR1P/00339874/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, położonej w miejscowości Bębło, gmina Wielka Wieś
w obrębie ulicy Ojcowskiej
, składająca się z działki nr 140/6 o pow. 0,1100 ha zagospodarowanej parkingiem oraz działki nr 141/1 o pow. 0,5700 ha zabudowanej zespołem budynków apartamentowych „Osada Ojców” (ustalona powierzchnia budynków przyjęta do oszacowania 556,52 m2), kortem tenisowym i boiskiem do siatkówki oraz pozostałym zagospodarowaniem terenu.

 

Suma oszacowania wynosi 2 477 337,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 1 858 002,75 zł.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania w gotówce lub książeczce oszczędnościowej najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można składać także na rachunek bankowy komornika 30 2490 0005 0000 4530 2612 6589 w Alior Banku SA (decyduje data uznania środków na rachunku komornika lub wpłaty gotówki w kasie kancelarii).

Nieruchomość można oglądać w dniu 26.11.2018 roku o godz. 10:00, zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika – Kraków, ul. Wybickiego 1/49a, tel. (12) 349 04 87.

Położenie: