OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Zbigniew Kowalczyk (tel. (76) 841 51 00) ogłasza, że dnia

 

22 listopada 2018 r. o godz. 14:10

 

w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie mającego siedzibę przy Ul. Wrocławska 3 w sali nr I, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego: odrębną nieruchomość o pow. 51,20 m2, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju wraz z piwnicą oraz udziałem wielkości 70/10000 w nieruchomości wspólnej (KW części wspólnejLE1U/ 00004142/9), położonego: 59-300 Lubin, Cedyńska 11/15, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubinie prowadzi księgę wieczystą nr KW 54645 [NKW: LE1U/00054645/0].

 

Suma oszacowania wynosi 129 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 96 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 12 900,00 zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub uiścić na konto Komornika: komornika PKO BP S.A. I O w Legnicy 11 1020 3017 0000 2102 0157 5513 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją (na przelewie należy podać informację „rękojmia do sprawy KM 1752/13 i inne”). Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 841 51 00

 

Położenie: