OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Roman Walkowiak (tel. (91) 484 36 00) ogłasza, że dnia

 

6 grudnia 2018 r.  o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Placu Żołnierza Polskiego 16, w sali nr 136, odbędzie się druga licytacja, nieruchomości gruntowej nr ewid. 3/9 o powierzchni 4 299 m2 (0,4299 ha) zabudowanej wolnostojącym jednorodzinnym  budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 203,61 m2, budynkiem garażowym oraz urządzeniami infrastruktury, położonej:

 

Szczecin, ul. Bielańska 14,

 

w prawobrzeżnej dzielnicy miasta Żydowce-Klucz, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00084577/9.

 

Suma oszacowania wynosi 748 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 498 866,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 74 830,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika:

Santander Bank Polska SA 63 1090 2806 0000 0001 0470 9872.

Rękojmię można złożyć w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

 

Położenie: