OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWYCH CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Marek Winnicki (tel./fax (94) 342 61 43) ogłasza, że dnia

 

27 listopada 2018 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Koszalinie, mającego siedzibę przy ul. Andersa 34 w sali nr 14, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

niewydzielonych części nieruchomości stanowiącej byłe przedszkole: trzy sale, trzy pomieszczenia magazynowe, dwa pokoje, kuchnia z zapleczem, dwa WC, dwa korytarze, pow. 261,40 m2, udział związany z własnością lokalu w wys. 330/1000, współwłaściciele: (…) w 4/6 niewydzielonej części, (…) w 1/6 niewydzielonej części, (…) w 1/6 niewydzielonej części,

położonej: 76-142 Malechowo, ul. Kusice 4, Kusice,

dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 46640/6 (NKW: KO1K/00046640/6).

 

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 53 069,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 39 801,75 zł.

Suma oszacowania udziału w wys. 1/6 wynosi 8 845,00 zł, cena wywołania 6 633,75 zł. Suma oszacowania udziału w wys. 4/6 wynosi 35 379 zł, cena wywołania wynosi 26 534,25 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. do całej nieruchomości 5 306,90 zł, do udziału 4/6 3 537,90 zł, do udziału 1/6 884,50 zł w gotówce, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: