OGŁOSZENIE O LICYTACJI UDZIAŁU W LOKALU MIESZKALNYM

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Iwona Maria Kubiak (tel./fax (71) 393 57 06) ogłasza, że

 

23 listopada 2018 r. o godz. 9:10

 

w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie, ul. Bolka I Świdnickiego 7, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/4 części nieruchomości należącej do dłużnika: (…). Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny nr 10 położony w budynku przy ul. T. Kościuszki 4 w Strzelinie, usytuowany na działce gruntu oznaczonej nr 27/4 (AM-16) o pow. 531 m2, obręb 0001 Strzelin, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1T/00017554/8, wraz z udziałem 287/10000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu, dla którego urządzona jest księga wieczysta nr WR1T/00017552/4. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju o łącznej pow. 36,2 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 23 125,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 17 343,75. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 312,50.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce (w kasie kancelarii) albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Santander Bank Polska SA 79 1090 2385 0000 0001 3362 8300

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 22.11.2018 r.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela komornika pod nr tel. (71) 393 57 06.

Położenie: