OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Włodzimierz Ryń z-ca Komornik Katarzyna Ryń-Kowalska (tel. (81) 743 76 32) ogłasza, że dnia

 

22 listopada 2018 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie mającego siedzibę przy Wallenroda 4 d w sali nr XXI, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

- udział 1/6 niewydzielonej części nieruchomości, należącej do: (...), położonej: 21-008 Jastków, Dąbrowica, Dąbrowica, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: LU1I/00230028/1].

 

Suma oszacowania wynosi 1 965,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 473,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 196,50 zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Bank PEKAO SA Lublin 11 1240 5497 1111 0000 5003 9223

najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji, tj. do dnia 22.11.2018 r.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: