OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
KW OP1K/00055139/4 (I Co 1000/17)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztof Gronek (tel. (77) 482 46 39) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

5 grudnia 2018 r. godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu mającego siedzibę przy ul. Żeromskiego 5 w sali nr 114, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

Nieruchomości gruntowej o pow. 0,7955 ha na działkach nr 573/9 i nr 573/10, a.m.6, obręb 0046, położonej w m. Kędzierzyn-Koźle, ul. Kłosowa 5, gmina Kędzierzyn-Koźle, powiat kędzierzyńsko-kozielski, woj. opolskie zabudowanej budynkiem użytkowo-mieszkalnym – wolnostojącym niepodpiwniczonym, składającym się z części mieszkalno-biurowej i części magazynowo-warsztatowej, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1K/00055139/4.

 

Suma oszacowania wynosi 632 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 421 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 63 200,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto Komornika:

PKO BP SA Kędzierzyn-Koźle 76 1020 3714 0000 4302 0080 2454

bądź wpłacić w gotówce w kasie kancelarii Komornika lub w kasie Sądu. Rękojmia może być również-złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: